నిరుద్యోగులకు శుభవార్త …ఒక పరీక్ష పది ఉద్యోగాలు…!! 

నిరుద్యోగులకు శుభవార్త …ఒక పరీక్ష పది ఉద్యోగాలు…!! గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసించి  ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సన్నద్ధం అయ్యే నిరుద్యోగ పేద విద్యార్థులకు ఈ  NRA అనే ఉమ్మడి

Read more

జామపండు వాళ్ళ మనకు చాల మంచి లాభాలు ఉన్నాయి

జామపండు వాళ్ళ మనకు చాల మంచి లాభాలు ఉన్నాయి జామకాయ* మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే డాక్టర్స్ మనల్ని ఎక్కువగా పాలు, ఎగ్, ఫ్రూట్స్ తీసుకోమంటారు కాదా.. ఎక్కువ

Read more